A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Listopad 2018

Ladislav Cihla

archivář

 

Celý článek...

Home Aktuality Regionální výročí Prosinec 2017
Prosinec 2017 PDF Tisk Email

regionální výročí

Josef Svátek

novinář, spisovatel

120. výročí úmrtí

* 24.02.1835 - Praha
+ 02.12.1897 - Praha

Narodil se 24. 2. 1835 v pražské měšťanské rodině. Vystudoval českou reálku, kde maturoval r. 1854, a techniku, kde dokončil studia r. 1858. Od r. 1860 se věnoval žurnalistice. Působil v Času, pak krátce v Pražských novinách a v Prager Zeitung . Od r. 1866 až do své smrti redigoval Pražský deník a od r. 1895 také úřední Pražské noviny. Svými fejetony a studiemi z oboru kultury i historie přispíval však také do jiných periodik, mj. do Poutníka od Otavy, který vycházel v Písku (1859 - 1860). Byl členem Umělecké besedy; rád přednášel pro veřejnost. Ve své literární tvorbě se věnoval zejména historické próze. Nejraději čerpal své náměty z českých dějin, hlavně ze 16. a 17. století. Bádal v archivech, studoval díla V.V. Tomka, F. Palackého a staročeské kroniky, ale v jeho historických románech převládá fikce. Navazoval na tradici historické prózy založenou W. Scottem a na konvence české romantické povídky. Velmi oblíbené byly jeho napínavé romány Tajnosti pražské, Pražský kat, Paměti katovské rodiny Mydlářův v Praze aj. Ve svých dílech preferuje dějové efekty a mnohdy černobílé vykreslení postav před vytvořením ucelené dějinné koncepce a jde mu především o pobavení čtenáře. Po celou 1. polovinu 20. století patřila jeho díla k vyhledávaným titulům zábavné četby. I v 2. polovině 20. století si výbory z jeho děl (Paměti kata Mydláře, Pražské historie) našly své čtenáře. V r. 2004 vyšly Dějiny poprav a katů v Čechách. Rozsáhlé prozaické dílo doplňuje několik divadelních her s historickou tématikou. Jako historik by ovlivněn zejména Č. Zíbrtem a soustředil se na zkoumání všedního života našich předků. Své práce věnované lidovým pověstem shrnul v díle Zlomky z české démologie. Dvoudílný soubor historických povídek Z pěti století obsahuje i Kamenný stůl na Mehelníku, jehož děj se odehrává v Píseckých horách, v Písku a jeho okolí. Historická povídka Na Otavě (ze stejného souboru) zavede čtenáře do Písku 18. století. Josef Svátek používal někdy pseudonym J. Strakatý. Zemřel 2. 12. 1897 v Praze.

Literatura:
Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce : dodatky k LČL 1-3, A-Ř. 4, S-Ž. Praha : Academia, 2008, s. 432-434. ISBN 978-80-200-1670-6.
Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna v Písku, 1966, s. 20-21.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Josef Svátek [online]. c2011 [citováno 8. 03. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki /
Literární toulky okresem Písek : 2. část. Spíše než loupežníky bylo možné v minulosti při procházkách v lesích nad Pískem potkat literáty. Listy Písecka, 1997, roč. 6, č. 57, s. 11.
Čtení z Písku - web.

 

regionální výročí

Josef Baar

katecheta, farář, spisovatel

110. výročí úmrtí

* 31.10.1835 - Klenčí pod Čerchovem
+ 15.12.1907 - Putim

Narodil se na statku jako šesté z devíti dětí. Vystudoval plzeňské gymnázium a biskupský seminář v Českých Budějovicích. V roce 1860 byl vysvěcen na kněze a 31. července t.r. se stal kaplanem v Písku a později katechetou na píseckých středních školách. Na rolnické škole vyučoval hedvábnictví. Bydlel v domě na Alšově náměstí. V červnu roku 1884 zažádal o přidělení putimské fary a 27. září odjel z Písku na nové místo, kde setrval do své smrti. Pochován byl na místním hřbitově. Věnoval se sadařství, včelařství a hedvábnictví. Založil spolek sadařský pro jižní Čechy se sídlem v Písku. V Putimi se stal členem a prvním předsedou dobrovolných hasičů. Publikoval náboženské a odborné práce, přispíval do časopisů Poutník od Otavy, Otavanu, Práchně, Posvátné kazatelny, Zlaté knihy dívek českých aj. Napsal libreta k dětským hrám.

Literatura:
Vydra, Ladislav. Na putimské faře. Praha: B. Rupp, 1947.
Ottův slovník naučný. Praha: Otto, 1890.
Wretzlová-Pixová, A. Písecký katecheta a putimský farář, děkan Josef Baar. Listy Písecka, 13, 6. 2. 2004, č. 31, s. 20.
(en). Putimský farář, kněz Josef Baar. Listy Písecka, 19.12. 2000, s. 15.
Pixová, Jaroslava. Před sto lety zemřel nezapomenutelný putimský farář Josef Baar. Písecké postřehy, 12. 12. 2007.
Přesídlení nově zvoleného faráře Putimského z Písku do Putimi. Otavan, VI, 4. 10. 1884, č. 40, s. 378.
Pixová, Jaroslava. Putim v proměnách času. Písek : Prácheňské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86566-45-0.
Wretzlová-Pixová, Anna. Pro Putimské na cestách je věž kostela signálem. Listy Písecka, 2000, roč. 9, č. 11, s.17.
Kolář, Ondřej. Oblíbený kněz, lidumil, spisovatel a hostitel z fary v Putimi : Josef Baar - putimský strýc Jindřicha Šimona Baara. Písecký deník, 2010, roč. 19, č. 241, s. 9.

 

regionální výročí

Josef Rybák

spisovatel

25. výročí úmrtí

* 01.05.1904 - Písek
+ 15.12.1992 - Dobříš

Syn posluhovačky a košíkáře. Krátce se učil zámečníkem, vychodil dvouletou obchodní školu. Jako účetní byl zaměstnán v píseckém Dvořáčkově hotelu. R. 1922 dostal úřednické místo v Bratislavě v Zemském úřadě pro válečné poškozence. R. 1933 se přestěhoval do Prahy. Působil v Haló novinách a pak v Rudém právu, po roce 1945 v několika komunistických listech. Věnoval se nejen novinářské práci, ale přispíval i jako kreslíř a karikaturista. Napsal řadu článků, v nichž komentoval politické události a sledoval vývoj české literatury, výtvarného umění, divadla a filmu. V poezii zachycoval prostým veršem vzpomínky na dětství a okouzlení rodným krajem. /Do slunce a do mraků-1958/. V románu Slunce a chléb /1956/ vypravuje příběh rodiny chudého košíkáře v malém městě na počátku století a postihuje proměny Písku. Společným dějištěm trilogie Pole rozkvetou /1951/ je písecký venkov. Obrazem Písku jeho dětství je memoárová kniha Kouzelný proutek /1968, přepracovaná r.1974/.

Literatura:
Čeští spisovatelé 20.století.Praha, Čs.spis.1985.S.522-526.
Dějiny české literatury.4.díl.Praha, Victoria Publishing 1995.S.649.
Kotalík, Josef: Písek a Písecko v literatuře.Písek, O.lid.kn.1966.S.40-42.
Voráček, Jaroslav. Josef Rybák. Praha : Čs. spis., 1975.
Konrád, Karel. Nevzpomínky. Praha : Čs. spis., 1963.
Kolář, Ondřej. Literární toulky Píseckem. Otavín, 2000, roč. 1, č. 1, s. 103-108.
Pravda, Rudolf. Z Písku šel básník Josef Rybák na Slovensko. Listy Písecka, 2004, roč. 13, č. 104, s. 17.
Čtení z Písku - web.

 

František S. Paukner

spisovatel

140. výročí narození

* 24.12.1877 - Jickovice (u Milevska)
+ 09.09.1937 - Praha

Berní ředitel min. financí, dlouholetý redaktor Věstníku min. financí, vydavatel a redaktor Berního úředníka, Berního a daňového rádce. Byl také redaktorem Milevského kraje a dopisovatelem četných listů denních i odborných. Svému kraji napsal řadu povídek pod názvem Pod Zvíkovem na zápraží. Dále napsal divadelní hry Ve volném vzduchu a Oběti, povídky Zmařené duše, Z úhoru a suchopáru, Náhody a nehody, V poutech otroctví, Za pravdu a právo, Linka a její život a řadu odborných knih a pojednání o daních, dávkách atd.

Literatura:
Kytka, Josef: Milevsko a jeho kraj. Milevsko 1940.
Masarykův slovník naučný. Praha, Čs. kompas 1925.
Pravda, Rudolf: Povídkář, regionalista a finanční odborník. Listy Písecka, r. 6, č. 301, 27. 12. 1997, s. 8.
Známí i méně známí rodáci. Listy Písecka, r. 6, č. 26, 31. 1. 1997, s. 13.
Lexikon české literatury. 3/II. P-Ř. Praha, Academia 2000.
Pravda, Rudolf. F. S. Paukner a jeho povídky z Písecka a Milevska. Listy Písecka, 2003, roč. 12, č. 1, s. 17.

 

regionální výročí

Josef Kostohryz

básník, překladatel a esejista

110. výročí narození

* 25.12.1907 - Křenovice (okr. Písek)
+ 24.05.1987 - Praha

Po maturitě na pražském reálném gymnáziu (1927) studoval češtinu, francouzštinu a filozofii na filozofické fakultě UK (absolutorium v r. 1932). Od roku 1934 lektor češtiny na neapolské a římské univerzitě. V letech 1936-1945 středoškolský profesor v Praze a v Českých Budějovicích, v letech 1945-1951 na ministerstvu informací, v letech 1949-1951 pracoval v Národní galerii. Roku 1951 zatčen a v dubnu 1952 odsouzen na doživotí. Roku 1963 byl z vězení propuštěn. Po návratu z vězení pracoval v Národopisném ústavu v Brně. Od roku 1965 překladatel z povolání. Roku 1969 obdržel cenu nakladatelství Čs. spisovatel. Člen Syndikátu českých spisovatelů a SČS. V roce 1990 byl posmrtně rehabilitován.
Publikoval ve Studentském časopise, v Akordu, Řádu (v l. 1932-1939 redigoval), Obnově, Vyšehradu, Studentu, Listech aj. Překládal z francouzštiny (H. de Balzac, R. Rolland, A. Artaud, J. Giraudox, S. de Beauvoir aj. ), italštiny (F. A. Perri, L. Pirandello, P. Operti aj. ) a němčiny (E. Ludwig aj. ). Básně z šedesátých a sedmdesátých let zůstávají stále v rukopise.

Literatura:
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1. Praha, Brána 1995.
Slovník zakázaných autorů. Praha, SPN 1991.
Dějiny české literatury. 4. díl. Praha, Victoria Publishing 1995.
Československý bibliografický slovník. Praha, Academia 1992.
Mikolášek, F. : Stále dobře utajený básník Josef Kostohryz. Listy Písecka, 5, 26. května 1995, s. 13.
Zdeněk Kalista - významný pedagog, historik, básník a politický vězeň. Listy Písecka, 7, 9. května 1998.
Dolejší, Josef: Jáchymovská stigmata. 11. část. Písecké postřehy, 8, 17. února 1999.
Rotrekl, Zdeněk: Skrytá tvář české literatury. Brno, Blok 1991.
Kostohryzová, Marie. Polární záře nad pastvištěm: svědectví o Josefu Kostohryzovi. Praha: Epocha, 2004. ISBN 80-86328-45-7.
Pixová, Jaroslava. Kniha roku se zrodila v nakladatelství z Putimi. Písecké postřehy, 2010, roč.19, č.3, s.14.
Hosnedlová, Hanka. Kostohryz, Kniha roku, má několik vazeb na jih. Písecký deník, 2009, r. 18, č. 302, s. 7.
Matoušová, Věra. Zdrojem inspirace byla krajina domova. Písecký deník, 2013, č. 278, s. 9.

 

>> Regionální výročí v minulých měsících <<