A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Prosinec 2018

Karel Kuffner

psychiatr

Celý článek...

Home Aktuality Regionální výročí Leden 2018
Leden 2018 PDF Tisk Email

regionální výročí

Karel Michl

spisovatel, kulturní historik a vlastivědný publicista, učitel

120. výročí  narození

* 01.01.1898 - Dobré u Dobrušky
+ 25.02.1982 - Čížová - Nová Ves u Písku

Narodil se v rodině vesnického kupce, matka pracovala jako správkyně pošty v Dobrém. Do obecné školy chodil ve svém rodišti, na měšťanskou školu v Dobrušce, r. 1913 začal studovat na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, od r. 1914 pokračoval ve studiích na učitelském ústavu Hradci Králové (maturita 1917). Pak narukoval na rumunskou frontu, r. 1918 strávil ve Vídni v důstojnické škole. Po vzniku Československa se jako dobrovolník zúčastnil bojů na Slovensku. R. 1919 nastoupil na učitelské místo v malotřídní škole v Kounově v Orlických horách, pak vyučoval v Hlinném, Dobrušce, kde dal podnět k založení vlastivědného muzea, v Třebechovicích pod Orebem a od r. 1939 v Hradci Králové. Na všech působištích rozvíjel osvětovou a kulturní činnost, při níž navazoval kontakty s významnými autory, např. s J. Johnem a Fr. Halasem. Od r. 1945 byl postupně referentem ministerstva školství, osvětovým inspektorem a místopředsedou ONV v Hradci Králové. V r. 1950 se stal ředitelem Krajského muzea v Hradci Králové. Po odchodu do důchodu v r. 1958 žil v Praze a od r. 1978 v osadě Nová Ves obce Čížová u Písku. Nejpodstatnější složkou jeho literární tvorby se stala próza pro děti a mládež, která byla orientována hlavně do Michlova rodného kraje (např. vyprávěnky z Podorlicka Včera a dnes - 1934, realistické povídky ze života chudých dětí - např. Kousky Františka Housky - 1941, pro dospívající mládež výchovný román K pramenům světla - 1946). Psal také povídky pro dospělé (např. Kde vlci vyjí a slavíci zpívají - 1978) a knížky memoárového zaměření (např. Krátká chvíle mladosti - posmrtně 1988). Významná jsou jeho díla z oblasti regionálního místopisu a regionálních dějin (např. František Kupka v Opočně a Dobrušce). Přispíval do různých periodik a sborníků (Hradecký kraj, Dějiny a současnost, Květy, Lidové noviny, Mladý Hlasatel, Rudé právo, Tvorba, Učitelské noviny).

Literatura:
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 2. díl. Praha: Brána; Knižní klub. 1998.
Čeští spisovatelé 20. století: slovníková příručka. Praha: Československý spisovatel 1985.
Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 3 díl, Sv.1. Praha, Academia 2000.
Michl, Karel.  Krátká chvíle mladosti: Paměti.  Hradec Králové: Kruh, 1988.
John, Jaromír.  Rady mladšímu spisovateli : Listy Karlu Michlovi z let 1936-1951. Hradec Králové: Kruh, 1977.
Pravda, Rudolf. Od Orlických hor přišel Karel Michl na Písecko. Listy Písecka, 1998, roč. 7, č. 61, s. 14.
Pravda, Rudolf. Úspěšný autor knih pro děti a mládež žil v Nové Vsi u Písku. Listy Písecka, 2003, roč. 12, č. 3, s. 17.

 

 

regionální výročíVincenc Beneš

malíř

135. výročí narození

* 22.01.1883 - Lišice /Chlumec n. Cidlinou/
+ 27.03.1979 - Praha

Studoval UMPRUM v Praze, odkud přestoupil r. 1904 na AVU. Podnikl několik studijních cest do ciziny. Byl členem SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců, od 1933 ČAVU. Středem jeho zájmu byly krajiny a figurální kompozice. Koncem r. 1912 se přiblížil analytické fázi kubismu. Figurální obrazy z let 1922-1924 vykazují ohlas dobového neoklasicismu, monumentální řešení obsahují i některé krajiny těchto let. Stále více se uplatňovala barva, rukopis nabýval na volnosti, až se stal nositelem impresivního propojení barvy a světla. Od let pražských studií se přátelil s Leo Pavelcem, synem píseckého lékaře a absolventem gymnázia. Jeho portrét z r. 1908 byl /podle mistrova tvrzení / právě jedním ze 4 obrazů vystavených na výstavě Osmy v témže roce. K Benešovým přátelům patřil i Písečan - malíř a architekt Jiří Kodl, někdejší člen SVU Mánes, u nějž Beneš bydlel v prvních letech svých píseckých pobytů, v domě zvaném dodnes Kodlův dům /vyzdobený alegoriemi M. Alše v ul. Národní svobody/. V letech l. světové války navázal přátelství s R. Weinerem - ilustroval jeho sbírku povídek Lítice z r. 1916. V Písku poznal Beneš i svou budoucí ženu. Jeho ateliér v Přemyslově ul. navštěvoval i Leoš Janáček, když zajížděl do Písku. Zde vznikaly některé obrazy, Benešovy kytice a zátiší i díla, kterými oslavil město i kraj. 25. 10. 1967 plenární zasedání Měst. nár. výboru schválilo jmenování V. Beneše čestným občanem města.

Literatura:
Almanach 750 let města Písku. Vimperk, Tina 1993.S.184-185.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 1.díl.Praha, Academia 1995. S.62.
Vincenc Beneš. Upr.F. Muzika. Praha, Melantrich 1937.
Štech, V.V.- Hlaváček, L.: Vincenc Beneš. Praha, Nakl.čs.výtv.umělců 1967.
Z činnosti MěstNV. Písecký zpravodaj, roč. 11, rok 1967, č.11.S.4.
Když Vincenc Beneš jezdil malovat do Písku. Písecké postřehy, 1999, roč. 8, č. 13, s.5.
Pravda, Rudolf. Vincenc Beneš na obrazech zvěčnil i Písek. Listy Písecka, 2004, roč. 13, č. 79, s. 19.
Kolář, Ondřej. Malíře Vincence Beneše zaujaly přírodní krásy Písecka a jeho kolorit. Písecký deník, 2009, roč. 18, č. 71, s.8.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997. 1. [díl], A - Č. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. ISBN 80-86171-00-0.

 

 

Václav Daneš

středoškolský profesor

130. výročí narození

* 26.01.1888 - Písek
+ 20.09.1974 - Písek

Jako středoškolský profesor (matematika, fyzika) působil v Příbrami a v Písku na gymnáziu. Redigoval Prácheňský kraj, který v Písku vycházel tři roky (1924-1926) s Literární přílohou, a Almanach Prácheňského kraje, který vyšel k dvacetiletému jubileu krajinského spolku Prácheň a kam přispěli např. J. Čarek, R. Weiner, J. Malý, V. Krška, F. Lipš aj. Řídil také Knihovnu Prácheňského kraje, v níž jako první svazek vyšla Čarkova Chudá rodina z Heřmaně. Za 1. světové války a krátce po ní řídil činnost písecké sokolské divadelní scény. Za jeho režie se poprvé hrál na zvíkovském hradním nádvoří Zvíkovský rarášek (v létě 1919).

Literatura:                                                   
Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. reál. gymnasium v Písku, 1948. S. 38.
Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní knihovna v Písku, 1966. S. 35-37
Kunc, Jaroslav. Kdy zemřeli ...? 1971-1974. Praha: Státní knihovna ČSR v Praze, 1974. S. 34.

 

 

Karel Šolc

klavírista

125. výročí narození

* 27.01.1893 - Milevsko
+ 12.01.1985 - Praha

Narodil se v Milevsku, kde byl jeho otec ředitelem velkostatku. V Praze studoval na gymnáziu (maturoval v r. 1913) a právnické fakultě. Při studiích se učil hře na klavír u Adolfa Mikeše a Václava Štěpána. Byl nejen výborný hráč sólový, ale především komorní. Spolupracoval s Českým, Ševčíkovým a Ondříčkovým kvartetem a 20 let se Stanislavem Novákem. Vystupoval i v rozhlase. Osvědčil se jako znamenitý upravovatel klavírních výtahů nejen českých oper, děl kantátových a symfonických, z nichž bylo mnoho vydáno (např. autorů F. Škroupa, B. Smetany, A. Dvořáka, O. Ostrčila, B. Martinů, V. Trojana, F. Chopina, P. I. Čajkovského). V tomto oboru byl považován za klasika. Původně pracoval jako úředník Zemského úřadu v Praze, byl redaktorem SNKLHU.

Literatura:                                                                   
Kdy zemřeli...? 1980-1985. Praha, NK 1992.
Malá československá encyklopedie. Praha, Academia 1987.
Československý biografický slovník. Praha, Academia 1992.
Kytka, J.: Milevsko a jeho kraj. Milevsko, OKČT 1940.
Tomeš, J.: Český biografický slovník XX. století. Praha, Paseka 1999.
Československý hudební slovník osob a institucí. Praha, Stát. hud. vyd. 1965.

 

 

>> Regionální výročí v minulých měsících <<

 

 

Aktualizováno Pátek, 22 Prosinec 2017 09:39