A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Prosinec 2018

Karel Kuffner

psychiatr

Celý článek...

Home Aktuality Regionální výročí Květen 2018
Květen 2018 PDF Tisk Email

Josef Fuka

malíř

75. výročí úmrtí

* 01.04.1880 - Veselíčko
+ 04.05.1943 - Pardubice

Malíř a profesor reálky v. v. v Pardubicích. Studoval odbornou školu keramickou v Bechyni a v letech 1898-1908 umělecko-průmyslovou školu v Praze (Liška, Preisler, Schikaneder). Vystavoval s Jednotou umělců výtvarných v Praze. Maloval krajiny a podobizny.

Literatura:
Toman, Prokop H. Nový slovník československých výtvarných umělců: S původní litografickou přílohou Maxe Švabinského; 1. díl, A-K. Ostrava: Chagall, 1993. 605 s. ISBN 80-900648-4-1.

 


regionální výročíTomáš Štětka

malíř

100. výročí úmrtí

* 08.05.1855 - Písek
+ 04.05.1918 - Písek

V Písku absolvoval r. 1873 reálku. Ve studiích pokračoval na umělecké průmyslové škole ve Vídni. V letech 1876-7 působil jako asistent kreslení na německém reálném gymnáziu v Praze. Od 1877 byl profesorem kreslení na české reálce v Prostějově, odkud odešel r. 1908 na odpočinek do Písku, kam pravidelně zajížděl na letní pobyt. Již v mládí přilnul k přírodě rodného kraje, jeho umělecké zaměření malíře krajináře snad ovlivnila i poloha rodného domu na břehu řeky Otavy. Přispíval obrázky do Zlaté Prahy i Otavanu. Vedle četných perokreseb vznikl v Písku i cyklus akvarelů z města i okolí, na nichž zachytil i mnoho objektů, které dnes již nestojí. Proto má toto dílo vedle umělecké i dokumentární hodnotu. Vystihuje atmosféru Písku na přelomu 19. a 20. stol. Jeho akvarely byly použity jako předlohy uměleckých pohlednic. Soubor 16 z nich byl vydán k 750. výročí Písku nákladem města. Originály Štětkových prací jsou uloženy v píseckém muzeu.

Literatura:
Toman, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. 2.díl. Ostrava: Chagall, 1993. ISBN 80-900648-4-1.
Prof. Tomáš Štětka. Otavan, III., č.1-2, 11.5.1918, s.33.
Malíř starého Písku Tomáš Štětka. Písecké postřehy, 7, č.19, 14.5.1998, s.6.
Gruber, Josef. K 75. výročí smrti Tomáše Štětky. Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1993, roč. 30, č. 4, s. 271-272.

 


regionální výročíVladimír Polívka
 
hudba
 
70. výročí úmrtí

* 06.07.1896 - Praha
+ 11.05.1948 - Praha

Studoval na reálném gymnáziu a obchodní akademii. V letech 1912-18 absolvoval klavírní a zároveň kompoziční oddělení pražské konzervatoře a mistrovskou školu u
V. Nováka v letech 1916-18. Koncertoval jak doma, tak i v zahraničí (Jugoslávie, Bulharsko, Itálie, Rakousko, Japonsko). V letech 1922-30 žil jako koncertní umělec v USA. Po definitivním návratu do ČSR byl substitutem harmonie na pražské konzervatoři, profesorem zpěvu na dívčím reálném gymnáziu v Praze a zároveň v letech 1933-39 učitel klavíru a teorie v hudební škole v Písku.
Jako pianista se hojně věnoval interpretaci současné klavírní tvorby. Snažil se vytvořit nový český klavírní sloh. Vedle vlastní tvorby připravil k vydání alba z děl jiných skladatelů. Byl činný i jako hudební spisovatel a přispěl kritikami a články o hudbě do českých i zahraničních časopisů.

Literatura:
Československý hudební slovník osob a institucí. 2. svazek, M-Ž. Praha : Stát. hudeb. vyd., 1965.
http://cs.wikipedia.org

 


regionální výročíFrantišek Xaver Svoboda

úředník

75. výročí úmrtí

* 25.10.1860 - Mníšek pod Brdy
+ 25.05.1943 - Praha

Narodil se 25. října 1860 v Mníšku pod Brdy v zemědělské a podnikatelské rodině, která se v roce 1875 přestěhovala do Prahy. Po maturitě na reálce (1881) studoval strojní inženýrství na pražské technice, ale po třech letech studia přerušil a stal se praktikantem u Technických služeb města Prahy. Pak byl zaměstnán jako úředník v Pražské městské spořitelně. Roku 1890 se oženil s Růženou Čápovou, pozdější spisovatelkou Růženou Svobodovou. Po odchodu do penze (1910) žil střídavě v Praze a v Mníšku. Věnoval se literatuře a krajinomalbě. Působil v řadě literárních spolků, podílel se na pořádání uměleckého a literárního salonu, roku 1938 se stal předsedou Obce československých spisovatelů. Zemřel 25. května 1943 v Praze a byl pohřben na vyšehradském Slavíně. Ve své době byl velmi populární jako autor rozsáhlého prozaického a dramatického díla, do české literatury zasáhl však na přelomu 80. a 90. let 19. století jako básník. Ve svých prózách zobrazoval hmotný a morální úpadek tradičních rodin. Některá z jeho dramat byla zfilmována, např. Kašpárek (pod názvem Roztomilý člověk), Poslední muž (s názvem Poslední mohykán), Čekanky a další. Hrdinou jeho prvního románu Probuzení (1893) je mladý městský intelektuál, který na venkově dospěje k bezprostřednímu vztahu k realitě. Děj se odehrává ve mlýně na řece Otavě, nedaleko Písku. F. X. Svoboda se s tímto krajem seznámil při návštěvách své švagrové Jany Čápové (sestry Růženy Svobodové), učitelky v Mirovicích (1887-1896). V próze vytvořil především dvě rozsáhlé románové kroniky – částečně autobiografický Rozkvět (1898) a Řeka (1908-1909) z prostředí měšťanské společnosti. V jeho tvorbě se objevuje snaha o prohloubení psychologického obrazu jedince, jeho vztahu k rodině, rodu, kraji i přírodě. Přírodou jsou inspirovány sbírky povídek Z brdských lesů (1912) a Lípy u našich cest (1917).

Literatura:
Lexikon české literatury 4. díl, S-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1671-3.
Svozil, Bohumil. Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-007-1. Vavroušek, Bohumil. Literární atlas československý. 2. díl. Praha: Prometheus, 1938.
http://www.ctenizpisku.cz/index.php/autori/22-s/572-svoboda-frantisek-xaver

 


regionální výročíMartin C. Putna

esejista, kulturní a literární historik

50. výročí narození

* 30.5.1968 - Písek

Pochází z dělnické rodiny. Studoval ruštinu a latinu na Filozofické fakultě UK /1986-1991/. V letech 1987-89 se zúčastňoval různých bytových filozofických seminářů. V letech 1990-91 byl kulturním redaktorem Katolického týdeníku. V letech 1991-92 absolvoval studijní pobyt na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. R. 1992 převzal funkci vedoucího redaktora revue Souvislosti. Od r. 1992 byl odborným asistentem na katedře rusistiky FF UK. R. 1997 přešel na katedru komparastiky. Přispívá do novin a časopisů /Lidové noviny, Literární noviny aj. /. Píše eseje, úvahy a literární kritiky, v nichž reaguje na nejrůznější jevy soudobé společnosti, kultury a umění. Hodnotícími soudy - opírajícími se o filozofická a teologická východiska- manifestuje svou katolickou orientaci. Díla: Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991 /1993, 1994/ - eseje , Kniha Kraft /1996/ - román, Česká katolická literatura v evropském kontextu /1998, 2010, 2017/, Homosexualita v dějinách české kultury /2011/ aj.

Literatura:
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 2.díl. Praha, Brána 1998. S.288 - 289.
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20.století.Praha, Agentura Kdo je kdo 1998.S.495.
Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy. Olomouc, Rubico 1996. S.126.
Putna, Martin C. Martin C. Putna: vždycky v menšině / rozhovor s Martinem Bedřichem. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0510-4.
http://www.ctenizpisku.cz
http://cs.wikipedia.org

 

 

>> Regionální výročí v minulých měsících <<

Aktualizováno Úterý, 24 Duben 2018 10:47