A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Prosinec 2018

Karel Kuffner

psychiatr

Celý článek...

Home Aktuality Regionální výročí Září 2018
Září 2018 PDF Tisk Email

regionální výročí

Václav Rožánek
 
malíř

105. výročí narození

* 05.09.1913 - Písek
+ 08.05.1994 - Písek

Narodil se v Písku, v rodině městského policisty. V l. 1924 - 1929 studoval na reálném gymnasiu v Písku, kde jej kreslení vyučoval Josef Velenovský. Pak byl zaměstnán ve strojírně a slévárně Adolfa Raaba v Písku /1929 - 1934/. Zde se vyučil zámečníkem. R. 1945 se stal členem Syndikátu výtvarných umělců československých, 1947 sdružení výtvarníků Purkyně v Praze. Po celou dobu byl zaměstnancem Vodohospodářských strojíren v Písku /1934-1973/. R. 1942 se oženil s Vlastou Koubcovou. Od r. 1990 byl členem Unie výtvarných umělců. Maloval krajinu, akty i zátiší. Nejčastějším námětem jeho olejů a kreseb jsou hlavy - osoby a tváře či jen náznaky v hnědých a černých barvách. Osvojil si širokou škálu rozličných malířských technik. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou , v muzeu ve Volyni a v Prácheňském muzeu v Písku. Jeho samostatné výstavy byly v Písku, Praze, Mirovicích, Miroticích, Hodoníně, Č. Budějovicích aj. Vystavoval také v zahraničí /Švédsko, Maďarsko, Francie, Německo aj. /. R. 1968 obdržel stříbrnou medaili Academie Européene des Arts Issoudun na mezinárodním salonu ve Francii.

Literatura:   
Mach, Vladimír: Výtvarný život na Písecku v druhé polovině 20. stol. České Budějovice, Jihočeská univerzita b.r. S. 16-17
Václav Rožánek. Výstava k 80. narozeninám umělce. Hluboká n. Vlt., Alšova jihočeská galerie 1993.
Mašíková-Konštantová, Irena: Chápal svou tvorbu jako důležité poslání. Listy Písecka, roč. 7, č. 207, 4.9.1998, s. 16
Mašíková-Konštantová, Irena: Retrospektiva díla Václava Rožánka. Písecké postřehy, roč. 12, č. 23, 4.6.2003, s.5
(im): Životní výpověď. Listy Písecka, roč. 12, č. 130, 5.6.2003, s.17
Mašíková-Konštantová, Irena. Václav Rožánek. 1913-1994. Neuvědomělá bohatství: výstava k nedožitému 90. výročí narození umělce. Písek: Prácheňské muzeum, 2003. 
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950 - 2004 ; 13. díl, Ro - Se. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2004. ISBN 80-86171-19-1.
Rožánek, Václav. Václav Rožánek: 1913-1994. V Písku: Prácheňské muzeum, 2013. ISBN 978-80-86193-40-3.

 

 
regionální výročíMiroslav Jelínek

spisovatel

75. výročí narození

* 11.09.1943 - Písek

Publikoval od 18 let, psal především povídky a glosy. R.1977 se zúčastnil expedice do jihozápadní Asie, odkud psal reportáže hlavně pro Zemědělské noviny a Svět motorů. Návštěva Libanonu, Jordánska, Sýrie a Iráku byla podkladem pro napsání cestopisu. Po r. 1980 pracoval jako redaktor podnikových novin Západočeský silničář. Pak byl redaktorem týdeníku Západočeský kurýr /Český kurýr/, rok a půl byl šéfredaktorem Plzeňského týdne. Od r. 1993 podniká v oboru nakladatelství, reklamy a obchodu. Zabývá se distribucí knih pro děti a mládež. Knižně: Kritické kilometry /1987/ a Dobrodružství na Kosím potoce /1994/. Několik děl vyšlo časopisecky.

Literatura:  
Slovník spisovatelů západních Čech. Plzeň: Knihovna města Plzně, 1995. S.63.

 


regionální výročíLadislav Voříšek

cestovatel

95. výročí narození

* 13.09.1923 - Předotice
+ 16.12.2013

Narodil se 13. září 1923 v Předoticích na Písecku, zemřel 16. prosince 2013.  V roce 1997 podnikl cestu kolem světa. Autor cestopisných reportáží a vzpomínkových knih, které zachycují i události v Předoticích.

Literatura:  
Eliáš, Petr. Ladislav Voříšek žil naplno. Písecké postřehy, 15. 1. 2014, roč. 23, č. 2, s. 10.
Voříšek, Ladislav. Zpověď mého života. Písek: Prácheňské nakladatelství Ires, 2001.  ISBN 80-901940-9-5.
VOŘÍŠEK, Ladislav. Co všechno odvál čas: historky z Předotic a okolí.  Písek: Prácheňské nakladatelství, 2003. ISBN 80-86566-16-1.

 


regionální výročíTomáš Šobr

kupec

205. výročí narození

* 21.09.1813 - Písek
+ 07.03.1873 - Písek

Syn obchodníka T. Šobra. V letech 1825-1828 studoval na gymnáziu v Písku, 1830-31 na technice v Praze. Pak se vzdělával soukromě, hlavně politicky a hospodářsky.
R. 1848 byl mezi prvními členy spolku Slovanská lípa, který žádal politické uvolnění a rovnoprávnost češtiny. R. 1865 založil s J. Pažoutem Družstvo přátel pokroku k lepšímu. R. 1866 byl zvolen starostou města a pak byl povolán v čelo okresu jako starosta okresního výboru. R. 1867 byl zvolen poslancem českého sněmu, pak volen ještě 3x. R. 1868 podepsal s ostatními českými poslanci památnou deklaraci českou. V době, kdy byl starostou, museli úředníci podávat zprávy česky. Díky němu byly dány základy k založení městské spořitelny. Do obecní správy převzal dětskou opatrovnu pro děti zaměstnaných matek. V době, kdy působil na radnici, se ustavila tělocvičná jednota Sokol, jejímž byl prvním starostou, a byly položeny základy ke zřízení hasičského sboru. Byl příznivcem písecké vyšší reálky. Po volbách r. 1869 jej ve funkci starosty vystřídal A. Stolz. Šobr svými úspěchy popudil řadu maloměstských závistníků, kteří se mu ve vhodnou dobu mstili. Ztrátu svého jmění /1872/ a nevděk spoluobčanů dlouho nepřežil, zemřel v době epidemie černých neštovic a byl pohřben na Svatotrojickém hřbitově. –

Literatura:  
Lipš, František: Tomáš Šobr. Písek, Podhajský 1930.
Almanach 750 let města Písku. Vimperk, TINA 1993.S.45.
Sedláček, August.: Dějiny k.k.m.Písku n.Ot.Sv.2. Písek, Obec.pís.1912.S.254-67.
Malý, Jaromír: Zvolení prvního českého purkmistra kr.m.Písku. In: Otavan, roč.1, č.12, 28.2.1917, s.197-200.
Kudrnáč, Jaroslav: Pietní park. Písek, Okr. muzeum 1983. S.28.
Kolář, Ondřej. Písecký starosta Tomáš Šobr. Písecké postřehy, 2008, roč. 17, č. 38, s. 6.
Starosta Šobr zavedl úřadování v češtině. Písecké postřehy, 1998, roč. 7, č. 39, s. 6.
Vzestup a pád obchodníka, hospodáře, vlastence a prvního českého starosty Písku Tomáše Šobra : Karel Ninger: "První krásný čin nového purkmistra byl, že na písecké radnici zavedl české úřadování". Listy Písecka, 1998, roč. 7, č. 56, s. 9.

 


regionální výročíJosef Kořán

spisovatel

180. výročí narození

* 24.09.1838 - Nevězice u Mirovic
+ 04.04.1912 - Praha

Spisovatel a žurnalista Josef Kořán se narodil v Nevězicích na Mirovicku. Hlavní školu a gymnázium (1854-1862) studoval v Písku, kde byl pro české dějiny a literaturu získán přednáškami profesora Ningra. Ten mu také opravoval první literární pokusy. Po maturitě odešel na univerzitu do Prahy, kde se věnoval historii a slovanské filologii. Od druhého ročníku pracoval v redakci Riegrova Slovníku naučného, kde byl do roku 1867. Toho roku vstoupil do redakce časopisu Národní pokrok. Když bylo vydávání tohoto časopisu vládou zakázáno, odešel do Chrudimi a pracoval v redakci náhradního listu Koruna. Roku 1869 se vrátil do Prahy, kde bylo zatím další vydávání Pokroku povoleno. Vedle žurnalistické činnosti redigoval v letech 1870-76 ilustrovaný týdeník Světozor. Roku 1882 se stal kvestorem na univerzitě. Po třech letech se tohoto místa vzdal, aby se mohl plně věnovat řízení Pokroku. Když se změnil na Hlas národa, zůstal jeho věrným spolupracovníkem. V letech 1877-89 byl zemským poslancem za venkovské obce okresu mirovického, blatenského a březnického. Byl zvolen do sboru důvěrníků, kde v roce 1879 přispěl k rozhodnutí, aby čeští poslanci opět vstoupili do sněmu. Zde býval volen do různých komisí, zejména školské. Svojí činností ve sněmu si získal nemalou důvěru a roku 1887 byl zvolen náhradníkem do zemského výboru. Téhož roku se ujal řízení redakce Ottova slovníku naučného, do něhož napsal mnohé články. Zde zůstal do roku 1892, kdy se stal ředitelem kanceláře České akademie. Již za svých studií přispíval do různých časopisů, roku 1866 vydal Statistický přehled veškerých států na zemi, dále historický spis Žižka. Po smrti Karla Vladislava Zapa se zavázal k pokračování Českomoravské kroniky. Napsal díl IV. a velkou část V. dílu, kde dospěl až k období perzekuce po bitvě na Bílé hoře. Roku 1880 se účastnil založení Ústřední Matice školské a jeho přičiněním se stal tento spolek národní a kulturní institucí prvního řádu. Vypracoval spolkové stanovy a po celá léta náležel k rozhodujícím členům výboru matičního. Přes veškerou činnost zůstával ale především žurnalistou. V redakci Hlasu národa vytrval do roku 1899, kdy po 32 letech se zřekl další činnosti publicistické.

Literatura:  
Ottův slovník naučný. 14.díl. Praha, Otto 1899.
Masarykův slovník naučný. 4.díl. Praha, Československý kompas 1929.
Paměti prof. Karla Ningra. Písek, Podhájský 1932.
Pravda, Rudolf. Rodák z Nevězic Josef Jan Kořán zakládal Ústřední matici školskou. Listy Písecka, 2003, roč.12, č.278, s. 19.

 


regionální výročíKonrád Ferdinand Quast

malíř

175. výročí narození

* 24.09.1843 - Praha
+ 07.01.1877 - Sušice

Nejstarší syn Jana Zachariáše Quasta. Oprávnění k fotografické činnosti získal v Praze r. 1869. R. 1870 založil fotografický ateliér v Písku a kolem r. 1875 v Sušici. 29. 4. 1874 se v Písku oženil s Marií Hodišovou. Manželství zůstalo bezdětné. Byl vůdčí osobností rodinných podniků v Písku a Sušici. Jeho otec i sourozenci se též zabývali fotografií, často si vypomáhali, a proto označovali své snímky obvykle jen Quast. Kromě portrétů se zabývali i krajinářskou fotografií a fotografovali města svého působení. Jejich vizitky a kabinetky se vyznačují dobrou technikou i uměleckým ztvárněním. F. K. Quast ukončil svůj život dobrovolně v Sušici, jeho podnik v Písku převzal pak jeho otec.

Literatura:  
Křivánek, Libor: První písečtí fotografové. In: Zprávy muzea v Písku. Písek 1961.S.16-23.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 2.díl.Praha, Academia 1995. S.666.
Jiřík, F.X.: Miniatura a drobná podobizna v době empirové a probuzenské v Čechách. Praha, J. Štenc 1930. S.119.
Scheufler, Pavel. Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918. Praha: Nakladatelství AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-112-4.
Javůrek, Zdeněk. Písecké fotografické ateliéry: Fotografická rodina Quastů. Otavín, 2001, roč. 1, č. 2, s. 96-105.

 


regionální výročíLudvík Pompe

soudní úředník

180. výročí narození

* 27.09.1838 - Písek
+ 01.09.1900 - Písek

V l. 1850-1857 studoval na píseckém gymnáziu, kde také maturoval. Působil v soudní službě. Praxi začal u krajského soudu v Písku, pak byl auskultantem v Počátkách, na Hluboké, v Pelhřimově, Pacově a aktuárem u okresního soudu v Mělníce. R.1866 byl zvolen tajemníkem městských úřadů v Písku. Byl jmenován konzistorním radou. Staral se o rozvoj města. Vyvolal v Písku nadšení pro sbírku na výstavbu Národního divadla v Praze. Dal podnět k založení píseckého muzea /zal. 1884/ a stal se jeho prvním ředitelem.

Literatura:  
Kudrnáč, Jaroslav: Pietní park. Písek, Okr.muzeum 1983. S.26.
Paměti prof.Karla Ningra.Písek, Podhajský 1932.S.234-235.
100 let muzea v Písku. Písek, Okr.muzeum 1984.S.4-5.
Sedláček, August: Dějiny král.kraj.města Písku nad Otavou.2.díl.Písek, Obec.písecká 1912.S.365.
Kubcová, Helena: Zakladatel muzea zemřel právě před sto lety. Listy Písecka. roč. 9, 2.9. 2000, č. 205, s. 11 
Kolář, Ondřej. Písecké numismatické kapitoly: 1997. Písek: J & M, 1997. ISBN 80-902366-1-8. Prášek, Jiří. 120 let píseckého muzea. Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2004, roč. 41, č. 4, s. 320-341.
Kolář, Ondřej. Ludvík Pompe se zasloužil o založení muzea. Písecký deník, 2010, roč. 19, č. 184, s. 7.

 

 

Regionální výročí v minulých měsících.

 

Aktualizováno Středa, 29 Srpen 2018 12:45