A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Srpen 2018

XXIV. Mezinárodní folklorní festival

16. - 19. 8.  2018
Centrum města

měsíční přehled


Regionální výročí:
Srpen 2018

Alois Adalbert Hoch

knihovník

130. výročí narození

Celý článek...

Home Služby Veřejný internet
Veřejný internet

... je určen všem uživatelům včetně neregistrovaným čtenářům knihovny starším 15ti let. Řídí se vlastním provozním řádem.

Služby Veřejného internetu

• 3 místa pro připojení k síti internetu
• odborná pomoc při vyhledávání na síti nebo založení e-mailové schránky
• školení vybraných skupin o orientaci v internetu
• skenování
• barevný tisk na formát A/4
• školení o základech používání PC
• Word, Excel


Otevírací doba oddělení Veřejný internet

pondělí, pátek 12:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 09:00 - 12:00
středa
12:00 - 18:00
sobota zavřeno

 

Provozní řád pro práci s internetem a výpočetní technikou

Připojení k internetu je realizováno prostřednictvím metropolitní sítě s trvale dosažitelnou rychlostí 2 Mbps. Internet pro veřejnost je umístěn v místnosti pro veřejný internet (3 PC), v čítárně (3 PC), ve studovně (1 PC) a v dětském oddělení (2 PC).

Městská knihovna Písek umožní veřejnosti přístup na internet za těchto podmínek:

1. Registrovaný čtenář s platnou čtenářskou legitimací má přístup zdarma. Uživatel, který není zaregistrován jako čtenář knihovny hradí manipulační poplatek 10,- Kč za jednorázovou návštěvu. Dětem do 15 let s platnou čtenářskou legitimací je umožněn přístup pouze v dětském oddělení.


2. Uživatelé internetu jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. V případě jeho porušení nesou zodpovědnost za škody způsobené neoprávněnými zásahy.


3. Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows.


4. Doba pro využití služby je 30 minut denně. Tuto dobu je možné prodloužit, pouze v případě, že není jiný zájemce.


5. Uživatel se může předem objednat osobně nebo telefonicky na čísle 382 201 823, ve studovně na čísle 382 201 820. Dobu pobytu na internetu je možné si rezervovat  1 měsíc dopředu, maximálně na 30 minut denně. Doba prodlení je 10 min., poté je knihovna oprávněna nabídnout čas dalšímu zájemci.Termín návštěvy lze stejným způsobem zrušit.


6. U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.


7. Do prostor oddělení veřejného internetu se nesmějí vnášet nápoje a potraviny


8. Uživatelé jsou povinni:
- dbát pokynů pověřeného pracovníka knihovny
- při technických problémech s použitím PC si vyžádat odbornou pomoc
- neodstraňovat vzniklé závady, ale upozornit na ně pověřeného pracovníka  knihovny
- nezanechávat nahrané a stažené soubory na disku
- odejít od počítače až po zavření všech programů


9. Uživatelé zejména nesmí:
- zapínat, vypínat či restartovat počítač bez souhlasu pověřeného pracovníka
- provádět změny v konfiguraci
- kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalované aplikace
- instalovat a spouštět vlastní programy
- vyhledávat, prohlížet a stahovat z internetu stránky obsahující pornografii, propagující fašismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog a takové informace vytvářet a šířit
- provozovat e-mail přes aplikaci Outlook Express a Microsoft Outlook


10. Uživatelé kromě jiného mohou používat vlastní diskety a CD (uživatel nese odpovědnost za donesená média a také za škody na hardwaru i softwaru, které s nimi může způsobit), používat vlastní USB flash disky, používat elektronickou poštu - prostřednictvím veřejných freemailových služeb (např. seznam.cz, centrum.cz, email.cz apod.), komunikovat on-line, prostřednictvím chatu atd.

Tento provozní řád je přílohou Knihovního řádu MěK Písek a nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.