A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Únor 2018

Obrazy, obrázky a to ostatní...: retrospektivní výstava Josefa Kaliby

Galerie Portyč
do 3. 3. 2018

měsíční přehled


Regionální výročí:
Únor 2018

Jindřich Tyl

lékař

150. výročí narození

Celý článek...

Home Služby
Služby

Městská knihovna Písek poskytuje knihovnické a informační služby uživatelům knihovny v rozsahu přiměřeném jejímu poslání,  umožňuje využívat knihovní fond a elektronické katalogy svého knižního fondu. Má vybudován systém samostatných půjčoven a specializované studovny s příručními knihovnami a příručními fondy.

 

Po obsahové stránce se služby podílejí na doplňování knihovních fondů.

 

Městská knihovna nabízí svým uživatelům následující služby – výpůjční služby (půjčování knih, časopisů, kompaktních disků a magnetofonových kazet, hudebnin, zamluvenková služba, MVS), čítárenské služby (denní tisk, populární, módní a odborné časopisy, kopírování, přístup na internet) a služby studovny (příruční knihovna – encyklopedie, slovníky, naučná literatura, regionální literatura, tištěná Sbírka zákonů od roku 1945, přístup na internet). Nově byla zavedena i donášková služba.