A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Červenec 2018

ANATOLIJ JEVSEJENKO - Retrospektivní výstava

od  3.  do 27. 7. 2018
Galerie Portyč

měsíční přehled


Regionální výročí:
Červenec 2018

Jiří Kantůrek

redaktor

20. výročí úmrtí

Celý článek...

Home Aktivity
Aktivity

Městská knihovna Písek je pořadatelem (spolupořadatelem) a organizátorem různých kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, které jsou zaměřeny především na propagaci a popularizaci knih, knihovny a čtení vůbec.

Aktivity knihovny nejsou určeny výhradně jen registrovaným čtenářům, nýbrž všem občanům bez rozdílu.

Pro základní  i střední školy knihovna nabízí celou řadu informačně vzdělávacích lekcí koncipovaných pro různé věkové skupiny dětí a mládeže.

Pravidelnou činností jsou besedy s významnými osobnostmi spjatými s knihami a s knižní kulturou konané v klubovně knihovny nebo výstavy zpravidla umístěné na chodbě knihovny v 1. patře.

K dalším významným aktivitám patří i účast na celostátních projektech jako například Kniha mého srdce, Týden knihoven nebo Noc s Andersenem.

V budoucnu by knihovna chtěla výrazněji napomoci rozvoji regionálního a komunitního života prostřednictvím podpory komunikace a sociálního kapitálu ve městě, širším zapojením občanů do veřejného života a také podporou vytváření vztahu k místu, k městu Písek.